Tạo mật khẩu chính (Master) trong Firefox 4

Cập nhật ngày: 04/05/2011 - 09:00

Với các chi tiết đăng nhập của trang web được lưu trữ trong trình duyệt Firefox 4, điều quan trọng bảo vệ được các thông tin này. Nếu một số trang web người sử dụng khác cùng mở trên máy tính, trình duyệt Firefox 4 sẽ tự động đăng nhập vào trang web bằng cách sử dụng đã lưu thông tin người dùng và mật khẩu. Bạn có thể dễ dàng ngăn chặn điều này bằng cách tạo ra mật khẩu chính để bảo đảm và bảo vệ thông tin mật khẩu được lưu lại.

Một khi Master Password được thiết lập, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu để cho phép trình duyệt Firefox 4 đăng nhập tự động vào trang web với các thông tin đăng nhập đã được lưu lại. Xin lưu ý, bạn không cần phải nhập vào mật khẩu chính mọi lúc mà bạn hãy thử đăng nhập vào trang web cụ thể - đó là yêu cầu và thực hiện mỗi phiên Firefox.

1. Mở trình duyệt Firefox, nhấp vào nút Firefox và sau đó đi đến Option> Options. Điều này sẽ mở hộp thoại Options trong trình duyệt Firefox.

2. Nhắp chuột vào tab Security ở phía trên hộp thoại Options. Sau đó nhấp chọn tùy chọn “Use a Master Password”. Điều này sẽ mở hộp thoại ‘Change Master Password’.

3. Nhập mật khẩu master tại Enter password và nhấp vào nút OK. Mật khẩu sẽ được lưu trong Firefox và sử dụng như Master Password.

4. Bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu Master trong trình duyệt Firefox. Chỉ cần nhấp vào nút ‘Change Master Password’ để chỉnh sửa và nhập mật khẩu mới.

Để bây giờ, mỗi khi bạn mở trình duyệt Firefox và cố gắng tự động đăng nhập vào trang web bằng cách sử dụng thông tin mật khẩu được lưu - bạn sẽ nhận được nhắc nhở để nhập mật khẩu chính. Đó là cách chắc chắn dễ dàng và nhanh chóng nhất để bảo đảm thông tin đăng nhập được lưu trữ trong trình duyệt Firefox.

L.K (st)