BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập đoàn Sao Mai thông báo hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn

Cập nhật ngày: 30/08/2016 - 05:44

Nội dung lấy ý kiến, hủy phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã hủy phương án phát hành tăng vốn đợt 2 mà ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua, đồng thời lên phương án mới, thời gian thực hiên vào tháng 10/2016.

Còn nhớ, tại ĐHCĐ thường niên năm 2016, hội đồng quản trị của ASM quyết định hủy phương án phát hành tăng vốn đợt 2 đã được duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, đồng thời lên phương án mới với dự kiến phát hành 121 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, tương ứng với tỷ lệ 55%. Được biết, dự tính 11 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành trả cổ tức 5% cho năm 2015 và 110 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thu về dự kiến 1.100 tỷ đồng, nhằm đầu tư vào các dự án đang triển khai, bên cạnh đó cũng bổ sung vào nguồn vốn lưu động.


Nếu phát hành cổ phiếu tăng vốn, ASM sẽ bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai.

Kết thúc quý 2/2016, doanh thu của ASM đạt 435 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với kế hoạch năm 2016, ASM đặt doanh thu tăng 15% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế tăng dến 111% so với năm trước. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh đầu tư bất động sản, du lịch, y tế với tổng vốn giải ngân cho đầu tư trong năm là khoảng trên 2.000 tỷ đồng.

Nguồn tamnhin


Liên kết hữu ích