Tập hợp nhanh video của user Youtube thành Playlist

Cập nhật ngày: 01/05/2012 - 12:29

Mặc dù bạn có thể xem các video của một người dùng cụ thể thông qua trang channel của tài khoản đó, tuy nhiên thứ tự các video sẽ không theo quy luật trước sau mà sẽ nhảy ngâu nhiên đôi lúc khó khăn cho người dùng.

YoutubePlayer là một dịch vụ web cho phép bạn tổng hợp các video trên một tài khoản người dùng Youtube thành một playlist tức thời để bạn có thể thưởng thức các video theo thứ tự hoàn toàn tự động.

Cách thức sử dụng YoutubePlayer rất đơn giản, Sau khi truy cập vào trang chủ của YoutubePlayer tại địa chỉ http://www.tubeplayer.net và nhập user của tài khoản cần xem vào ô trống và nhấn enter.

Ngay lập tức các video được upload bởi user đó sẽ được tổng hợp lại thành một playlist để bạn thưởng thức.

Ngoài ra Youtube Player còn cung cấp cho bạn nhiều công cụ khác để tương tác với video như Like, Dislike, chuyển video tới/lui...

H.T (st)