Tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế 

Cập nhật ngày: 30/06/2020 - 06:46

BTNO - Sáng 29.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn về an toàn tiêm chủng cho gần 100 cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng và các bộ phận liên quan.

Bs.Lê Văn Lất- Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, Bs.Lê Văn Lất- Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, cán bộ phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai các nội dung về tiêm chủng cụ thể như: Các văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng; các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), lịch tiêm chủng; hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tiêm an toàn, quản lý sử dụng vắc xin trong TCMR; tổ chức một buổi tiêm chủng; thực hành tiêm chủng; xử trí sốc phản vệ; giám sát phản ứng sau tiêm; ghi chép cập nhật sổ sách báo cáo và giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR.

Qua kiểm tra kiến thức, 100% học viên đều đạt và đủ tiêu chuẩn về tiêm chủng. Đây là một trong những điều kiện để các cán bộ y tế tham gia vào công tác tiêm chủng.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm vững và nâng cao kiến thức về công tác tiêm chủng để triển khai tại cơ sở ngày một hiệu quả hoạt động của hệ thống TCMR trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đình Tiến