BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn cán bộ Hội Người cao tuổi

Cập nhật ngày: 08/10/2009 - 05:58

Các hội viên người cao tuổi tham gia lớp tập huấn.

Trong hai ngày 6 và 7.10.2009, Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành đã mở lớp tập huấn cho người cao tuổi. Có 56 cụ là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Người cao tuổi ở 15 xã, thị trấn và chi hội trưởng các ấp, khu phố trong huyện đã tham gia lớp tập huấn.

Trong hai ngày tập huấn, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu các chuyên đề như: Kết quả thực hiện Pháp lệnh Người cao tuổi và những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Chương trình hành động của Đại hội lần thứ III Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công tác chăm sóc người cao tuổi và nhiệm vụ của các cấp hội người cao tuổi; Động viên và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, ổn định chính trị xã hội và đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá, giáo dục theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng khoá X; Tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam…

Ngoài việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề, các học viên còn được thông báo kết quả hoạt động của Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành trong thời gian qua.

Lớp tập huấn là dịp để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội người cao tuổi ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của hội trên địa bàn huyện Châu Thành.

HT