BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn cập nhật thông tin cung, cầu lao động năm 2014

Cập nhật ngày: 25/06/2014 - 07:44

Đại biểu dự hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh giới thiệu về mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi, phương pháp ghi thông tin vào sổ ghi chép thông tin cung, cầu lao động - phần cung lao động; ghi chép, cập nhật thông tin về lao động của doanh nghiệp, điều tra và cập nhật biến động các doanh nghiệp, cơ sở lao động trên địa bàn Thành phố.

Các điều tra viên cập nhật các thông tin thay đổi của tất cả những người từ đủ 10 tuổi đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn; thông tin của hộ hoặc thành viên trong hộ mới chuyển đến, chuyển đi, đã chết; thông tin về trình độ học vấn đối với những người từ đủ 15 tuổi trở lên; thông tin về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng việc làm, tình trạng thất nghiệp, tình trạng không hoạt động kinh tế…

Sau hội nghị tập huấn, các điều tra viên sẽ tiến hành rà soát, ghi chép, cập nhật thông tin cung, cầu lao động  tại địa phương do mình phụ trách.

Thời gian thu thập thông tin phần cung lao động là 25 ngày, cầu lao động là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25.6.2014.

Phương Ngân