BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn chuẩn hóa thông tin địa danh trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 09/07/2014 - 07:41

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam thông tin khái niệm về địa danh học, địa danh bản đồ học; hiện trạng địa danh ở Việt Nam; sự cần thiết phải chuẩn hóa địa danh; lợi ích của việc chuẩn hóa địa danh; Liên Hợp quốc với vấn đề chuẩn hóa địa danh, giới thiệu Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ”; nội dung vấn đề chuẩn hóa địa danh Việt Nam.

Các đại biểu còn được hướng dẫn kỹ thuật chuẩn hóa địa danh Việt Nam theo từng bước. Theo đó, các phường, xã sẽ thực hiện việc thống kê địa danh, xác định thông tin thuộc tính trên bản đồ; xác minh, chuẩn hóa địa danh trên địa bàn cấp xã; thống nhất danh mục địa danh chuẩn hóa với UBND cấp xã và cấp huyện. Sau đó, những danh mục này sẽ tiếp tục được thẩm định và hoàn thiện, trình Bộ TN-MT ban hành.

Một góc Khu du lịch Long Điền Sơn, TP.Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Chuẩn hóa địa danh là thống nhất cách đọc, cách viết địa danh trên cơ sở những nguyên tắc có tính định hướng của nhóm chuyên gia Liên hiệp quốc về địa danh (UNGEGN), các nguyên tắc của địa danh học và địa danh bản đồ học, chính tả tiếng Việt. Tình hình thực tế địa danh hiện nay ở Việt Nam cho thấy vấn đề chuẩn hóa địa danh đối với nước ta là hết sức cần thiết nhằm tránh những phiền toái trong cuộc sống và học tập; làm phong phú và chính xác thêm tiếng Việt, địa danh Việt; góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế.

Việc tập huấn này nằm trong khuôn khổ của Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ” do Bộ TN-MT phê duyệt nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về địa danh học và quy trình chuẩn hóa địa danh Việt Nam. Qua đó, giúp xây dựng hệ thống địa danh Việt Nam trên cơ sở những nghiên cứu cơ bản về địa danh học và những kết quả xác minh, chuẩn hóa hệ thống địa danh trên các bản đồ đã xuất bản, hướng đến việc sử dụng thống nhất bản đồ trên các xuất bản phẩm và phương tiện thông tin đại chúng.

Xuân Vũ