Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2020–2021 

Cập nhật ngày: 02/12/2020 - 23:22

BTNO - Ngày 2.12.2020, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2020–2021 dành cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách pháp chế các phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật tại các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm GDTX, THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hương-Trưởng Phòng phổ biến Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai về Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Phổ biến các luật, Nghị quyết được thông qua trong năm 2020; Triển khai Luật Giáo dục ban hành năm 2019; Triển khai luật an ninh mạng; Triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm trong trường học....

Hội nghị tập huấn diễn ra hết ngày 3.12.2020.

Ngọc Bích