Tập huấn công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 

Cập nhật ngày: 27/04/2017 - 08:48

BTNO - Cục Thống kê Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn ghi phiếu thu thập thông tin điều tra kinh tế năm 2017 cho các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đây là cuộc tổng điều tra lớn được thực hiện 5 năm một lần trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Một buổi thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế trên địa bàn huyện Tân Châu-Ảnh minh hoạ

Kết quả điều tra phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, kế toán của các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp được báo cáo viên Cục Thống kê Tây Ninh hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin của đơn vị mình theo mẫu.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ ngày 1.3 đến 30.5.2017, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tạo Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1- 30.7.2017.

Hồng Nguyễn