BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn công tác xử lý tình trạng bao lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 20/06/2009 - 03:22

Cao su trồng trên đất VQG Lò Gò- Xa Mát đã khai thác

Ngày 18.6.2009 tại trụ sở UBND huyện Tân Biên, Ban chỉ đạo về giải quyết tình trạng bao lấn chiếm đất lâm nghiệp của tỉnh, Sở NN&PTNT Tây Ninh, Sở Tư pháp Tây Ninh đã cùng với UBND huyện Tân Biên tổ chức hội nghị tập huấn Luật về bảo vệ và phát triển rừng, cùng các nghị định có liên quan nhằm thực hiện việc chặt bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp để trồng lại rừng theo quy định.

Tham dự tập huấn gồm Ban chỉ đạo của huyện Tân Biên, các ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, ấp có liên quan, Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm VQG, Ban quản lý Vườn quốc gia, Ban quản lý Rừng Văn hoá-Lịch sử Chàng Riệc.

Tại hội nghị, đại diện Sở NN&PTNT đã triển khai kế hoạch 875/QĐ-UBND ngày 13.5.2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đại diện Sở Tư pháp triển khai Nghị định 159/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Nghị định số 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ trong việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 37/2005/NĐ-CP quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại Tân Châu, ngày 19.6, các ngành chức năng cấp tỉnh cùng BCĐ huyện cũng đã tổ chức cuộc tập huấn với nội dung trên cho thành phần tham dự gồm 60 cán bộ của các xã Tân Hoà, Suối Ngô, Tân Thành và Suối Dây.

Đây là lần đầu tiên chủ trương giải quyết tình trạng bao lấn chiếm đất lâm nghiệp được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ từ trên xuống cơ sở, tạo tiền đề cho sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài trong nhiều năm qua.

LÝ ĐÀN – THUỴ THẢO