BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tư pháp:

Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế 

Cập nhật ngày: 11/07/2024 - 15:14

BTNO - Ngày 11.7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương trên phạm vi toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có bà Đặng Thị Bích Hiền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật (Sở Tư pháp) và các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 4.4.2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”;

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17.4.2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 20230”; kỹ năng PBGDPL trên mạng xã hội (zalo, fanpage…); kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên cở sở, tập huấn viên.

Hội nghị còn dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác PBGDPL, truyền thông dự thảo chính sách của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thiên Di