Tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai 

Cập nhật ngày: 31/10/2020 - 07:57

BTNO - Thông qua đợt tập huấn này sẽ giúp cho lãnh đạo, công nhân viên doanh nghiệp, những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai.

Chuyên gia của Chi cục phòng chóng thiên truyền đại một số nội dung cho các học viên.

Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản trong thực hiện công tác phòng chống thiên tai cho doanh nghiệp, ngày 30.10, tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Trung tâm Đào tạo TPA phối hợp với Chi Cục phòng chống thiên tai miền Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai cho 125 học viên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, công đoàn, đoàn viên thanh niên, Trưởng phòng của các phòng chuyên môn thuộc Công ty.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 29.10-5.11.2020, các học viên sẽ được các chuyên gia của Chi cục Phòng chống thiên tai miền Nam trang bị những kiến thức cơ bản về cách sử dụng công cụ hỗ trợ và hướng dẫn công tác trực ban phòng chống thiên tai; kỹ năng lập Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó rủi ro với thiên tai; cách giải quyết sự cố sau thiên tai và bài học kinh nghiệm; kỹ thuật cơ bản ứng phó bão, giông lốc như che chắn, gia cố nhà cửa, xưởng sản xuất; kỹ thuật sơ tán con người, di chuyển bảo vệ hàng hóa khi có tình huống thiên tai.

Các học viên trao đổi tại buổi tập huấn.

Thông qua đợt tập huấn này sẽ giúp cho lãnh đạo, công nhân viên doanh nghiệp, những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai; năng lực xử lý các tình huống khi tham gia công tác phòng, chống thiên tai khi xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời phối hợp, khắc phục, giải quyết hậu quả.

Nhi Trần