Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế năm 2020 

Cập nhật ngày: 11/11/2020 - 23:54

BTNO - Từ ngày 11.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng truyền thông 2020” cho các cán bộ y tế làm công tác truyền thông 9 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và 94 trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh buổi khai mạc đợt huấn.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng trong công tác truyền thông–Giáo dục sức khỏe như: tầm quan trọng của công tác truyền thông; nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe; xây dựng một kế hoạch truyền thông; xây dựng góc truyền thông.

Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng ngừa và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào trong hoạt động thực tiển của công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần thực hiện thành công công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao bảo vệ sức khỏe cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Đình Tiến