BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm CTXH

Cập nhật ngày: 30/12/2014 - 12:00

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các học viên được nghe truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Đối tượng phục vụ, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ của cộng tác viên CTXH cấp xã; Viên chức CTXH và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH; Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH công lập; Tiến trình lập và thực hiện kế hoạch hỗ trợ cá nhân và gia đình; các kỹ năng trong công tác xã hội.

Lớp tập huấn trang bị cho học viên những kiến thức mới về quản lý, phương pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cụ thể thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Đề án 32 của Chính phủ, gắn với tình hình thực tiễn tại cơ sở cho cán bộ làm CTXH cấp xã, thị trấn.

Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác xã hội giao lưu, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xã hội tại địa phương.

Ngọc Mến