Tập huấn nâng cao năng lực phòng vệ thương mại khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 20:17

BTNO - Sáng 29.11, Sở Công Thương phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương tổ chức tập huấn phổ biến tuyên truyền kiến thức phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương triển khai đến các học viên một số nội dung phòng vệ thương mại.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Phòng vệ thương mại triển khai đến học viên một số nội dung như: Tổng quan về pháp luật phòng vệ thương mại của thế giới, Việt Nam và quy định về phòng vệ thương mại trong một số hiệp định thương mại tự do. Thực tiễn và tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian qua và một số lưu ý đối với doanh nghiệp trong việc sử dụng công cụ phòng vệ thương mại. Tổng quan về tình hình điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và một số lưu ý cho doanh nghiệp.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được phổ biến kịp thời và có hiệu quả các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác phòng vệ thương mại hiệu quả hơn, hiểu được các nội dung về phạm vi hàng hoá. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiểu được các công cụ về phòng vệ thương mại. Đồng thời nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các ngành hàng sản xuất trong nước phân phối, lưu thông trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhi Trần