Tập huấn nghiệp vụ trong hoạt động tín dụng chính sách 

Cập nhật ngày: 07/09/2018 - 09:24

BTNO - Lớp tập huấn do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tây Ninh tổ chức.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Từ ngày 6-12.9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Tây Ninh tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, đoàn thể ủy thác ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện, thành phố về một số chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách, ủy thác cho vay.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 chủ đề chính: giới thiệu tóm tắt 17 chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH, như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện và giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách.

Tính từ đầu năm đến ngày 30.6, vốn ủy thác của NHCSXH Tây Ninh đã huy động đạt 300 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ đồng so với đầu năm, nâng tổng dư nợ ủy thác lên trên 2.000 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 16 ngàn lượt hộ nghèo và gia đình chính sách được vay vốn.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chính sách chưa ổn định và đồng đều tại các đơn vị cấp xã. Hiện có 9 xã không có nợ quá hạn nhưng lại có 5 xã có nợ quá hạn từ 1-2,5%. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa đồng đều, còn 1% tổ yếu và 1,2% tổ trung bình; trên 800 hộ đang còn nợ vay của NHCSXH nhưng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú…

Qua buổi tập huấn, cán bộ thực hiện hoạt động ủy thác và chủ tịch UBND các xã sẽ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình để đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý  kịp thời những rủi ro khách quan, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng của hoạt động ủy thác cho vay.

N.D