Kinh tế   Nông thôn mới

Tập huấn thực hiện tiêu chí ngành Truyền thông và Thông tin trong xây dựng NTM 

Cập nhật ngày: 29/11/2017 - 10:51

BTNO - Sáng 28.11, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Truyền thông và Thông tin trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016- 2020.

Ông Nguyễn Hoàng Tấn- Phó phòng Công nghệ thông tin (Sở TT-TT) trình bày các nội dung tập huấn.

Đối tượng tham gia tập huấn gồm cán bộ Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện/thành phố, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở 80 xã nông thôn và lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt 2 nội dung chính: triển khai, hướng dẫn Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28.3.2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin truyền thông; hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá, thẩm định xét, công nhận tiêu chí thông tin và truyền thông.

Qua tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt công tác xét công nhận đạt tiêu chí ngành Thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Nhi Trần