Tập huấn triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Cập nhật ngày: 07/09/2019 - 14:17

BTNO - Hôm 6.9, Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tập huấn triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Hôm 6.9, Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ông Trần Minh Sơn- Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào Chỉ thị số 15 ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27 ngày 14.12.2018 của Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Buổi tập huấn cũng giới thiệu đến đại biểu mô hình kiến trúc hệ thống thống kê, kiểm kê đất đai, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ TN&MT.

Tham gia tập huấn gồm cán bộ làm công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố; Phòng TN&MT; lãnh đạo huyện, xã phụ trách công tác quản lý đất đai và chuyên viên cùng đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019.

N.D