Sở TT&TT:

Tập huấn “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" 

Cập nhật ngày: 13/11/2020 - 09:05

BTNO - Trong 2 ngày 11-12.11.2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin" cho hơn 200 người là cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ truyền thanh, cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin văn hóa xã hội của 94 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bà Huỳnh Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT triển khai một số kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền. Ảnh: Thành Hưng

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được triển khai các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; các phương pháp viết tin, bài; quy trình và cách thức tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh.

Cách khai thác tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về cấu trúc hệ thống các thiết bị dùng cho công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm về việc triển khai truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông….

MN