Tập trung huấn luyện Đại đội pháo phòng không 37 ly

Cập nhật ngày: 19/08/2009 - 05:58

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tập trung huấn luyện Đại đội pháo phòng không 37 ly tự vệ thuộc đơn vị Chi cục thuế Gò Dầu.

Các pháo thủ đang tập luyện

Trong thời gian 10 ngày từ ngày 6.8 đến 15.8 2009, Đại đội pháo phòng không 37 ly tự vệ Chi cục thuế Gò Dầu gồm 43 CBCS được học tập, huấn luyện về  điều lệnh đội ngũ với đội hình đại đội, trung đội, tiểu đội; đại cương pháo phòng không 37 ly; cấu tạo, tác dụng các bộ phận của pháo; vị trí, nhiệm vụ, yếu lĩnh động tác cơ bản của pháo thủ 1,2,3,4,5,6,7; hiệp đồng khẩu đội, trung đội, đại đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu; hiệp đồng khẩu đội, trung đội, đại đội bắn các loại mục tiêu trên không, mặt đất, mặt nước; quy tắc bắn các loại mục tiêu, đội hình chiến đấu, chiến thuật của đại đội pháo…

Ngoài ra đại đội còn được quán triệt nhiệm vụ huấn luyện và học tập về chính trị như: Âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; khái quát không quân một số quốc gia, âm mưu, thủ đoạn của không quân địch đối với Việt Nam.

Qua học tập huấn luyện Đại đội pháo phòng không 37 ly, tự vệ Chi cục thuế Gò Dầu được ôn luyện, thuần thục và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. 

NGUYỄN BÌNH