Tập trung thực hiện tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Cập nhật ngày: 07/08/2012 - 05:09

Xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ thu được trong nhân dân

(BTNO) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện việc tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định 25/2012/NĐ-CP, 26/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân, tự giác tích cực tham gia thực hiện tốt đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT, không tạo kẽ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Phát huy kết quả công tác vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kiên quyết, triệt để trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp, các ngành, địa phương, coi đây là một nội dung quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị được giao.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT của tỉnh theo quy định; tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện tốt việc tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT trên địa bàn tỉnh.

Rà soát tất cả các đối tượng được phép trang bị VK-VLN-CCHT, các đối tượng có nhiều khả năng liên quan đến VK-VLN-CCHT trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn, trên cơ sở đó chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế và thực hiện đúng các quy định mới về VK-VLN-CCHT.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, phân loại và xử lý VK-VLN-CCHT đã thu hồi theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố hoặc tình huống phức tạp trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, khi phát hiện các vụ việc liên quan đến việc quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT thì tập trung điều tra, xác minh làm rõ, đưa truy tố xét xử công khai một số vụ vi phạm pháp luật điển hình để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Năm 2011 vừa qua, lực lượng Công an đã thu hồi 94 khẩu súng quân dụng, 993 viên đạn các loại và 203 kg thuốc nổ TNT.

HY UYÊN


Liên kết hữu ích