Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tắt máy tính “siêu” nhanh

Cập nhật ngày: 18/11/2009 - 05:33

Một chút thay đổi dưới đây sẽ giúp cho máy tính Windows XP của bạn tắt nhanh hơn nhiều.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng thủ thuật thay đổi một số thông số trong Registy. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, bạn cần sao lưu registry để đề phòng bất trắc xảy ra.

* Sao lưu Registry: Từ Start -> Run, gõ lệnh REGEDIT. Trong cửa sổ Registry, bạn vào File – Export, rồi trích xuất phần sao lưu của registry vào một thư mục riêng để tiện tìm thấy sau này. Khi cần cập nhập lại bản sao lưu, bạn vào File – Import rồi tìm tới tệp tin đã sao lưu từ trước.

* Thay đổi Registry để Windows XP tắt máy nhanh hơn:

Bước 1: Từ Start –>Run và gõ lệnh REGEDIT

Bước 2: Tìm tới khoá HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop. Bạn kéo xuống phía dưới và tìm phần HungAppTimeout, rồi thay đổi giá trị mặc định từ 5.000 thành 1000 và nhấn OK.

Bước 3: Kéo xuống phần WaitToKillAppTimeout rồi thay đổi giá trị 20000 thành 1000 và nhấn OK. Hãy đừng đóng cửa sổ Registry lại vội vì bạn còn phải thay đổi một vài thông số nữa.

Bước 4: Tìm tới khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control, rồi nhấn đúp vào phần WaitToKillServiceTimeout, và thay đổi giá trị thành 1000 và nhấn OK.

Bước 5: Giờ thì bạn tìm tới phần HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop, rồi thay đổi giá trị HungAppTimeout thành 1000 và nhấn OK.

Bước 6: Kéo xuống phần WaitToKillAppTimeout và thay đổi giá trị thành 1000 và nhấn OK.

Đ.T (st)