BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tắt toàn bộ đèn quảng cáo trong Giờ trái đất

Cập nhật ngày: 14/03/2015 - 09:09

Trung tâm thành phố Tây Ninh về đêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất.

Theo đó, để đạt kết quả thiết thực trong việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm nay, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể… trong tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tắt bớt đèn chiếu sáng, thiết bị sử dụng điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28.3.2015.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả lồng ghép với việc tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015; tổ chức diễu hành trên đường phố, treo băng-rôn, áp phích tuyên truyền tại nơi công cộng…

Cơ quan phụ trách chiếu sáng công cộng phải giảm bớt 50% lượng đèn so với thông thường và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất.

Các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất tắt bớt đèn chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất.

Việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả.

HOÀNG THI