Xã hội   Giáo dục

Tây Ninh 100% các đơn vị trường thực hiện dạy học trực tuyến 

Cập nhật ngày: 05/09/2021 - 21:59

BTNO - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, dịch bệnh Covid- 19 còn diễn biến phức tạp, Tây Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy bắt đầu từ tuần đầu tiên của năm học mới 2021–2022, các đơn vị trường học từ bậc tiểu học đến THPT sẽ thực hiện dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Giáo viên Trường THPT Tây Ninh dạy trực tuyến tại nhà.

Theo đó, để thực hiện dạy học trực tuyến, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cần thực hiện một số nội dung như: nghiên cứu lựa chọn các hệ thống quản lý học tập trực tuyến như: VNPT E-learning nhà trường, Viettel Study, Microsoft Teams, Shub Classroom, Olm.vn, K12Online, MobiEdu, … và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến trực tiếp như: Zoom, Google meet, Google classroom, Mobimeeting, Zalo, Facebook Messenger.

Các đơn vị trường cần tiến hành khảo sát, thống kê số học sinh không có khả năng học trực tuyến và xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục; phối hợp với các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị, kết nối mạng Internet phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giao nhiệm vụ học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến thông qua tin nhắn SMS, Vnedu, … photocopy tài liệu chuyển đến phụ huynh để đưa tới các em. Hướng dẫn học sinh tự học qua truyền hình, Youtube, các trang web hỗ trợ học tập trực tuyến của các tổ chức, cá nhân, các bài giảng điện tử tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

Riêng đối với giáo dục Mầm non, Mẫu giáo các trường tuyển sinh trực tuyến để nắm số lượng và tiếp tục chờ chỉ thị của ngành.

Tố Tuấn