Tây Ninh: 100% xã có thuê bao internet băng thông rộng, truyền dẫn cáp quang và cáp đồng

Cập nhật ngày: 11/10/2011 - 10:34

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Bộ TT-TT

(BTNO) - Sáng 11.10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin – Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 với Sở TT-TT 63 tỉnh, thành trên cả nước. Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chủ trì. Tại đầu cầu Tây Ninh, Hội nghị do ông Phan Thành Thắm – Giám đốc Sở TT-TT điều hành.

Việc tiến hành cuộc điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam mạnh về CNTT&TT. Mục tiêu của cuộc điều tra là thu thập các thông tin, số liệu về thực trạng cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia, khả năng tiếp cận thông tin của người dân các vùng miền, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…, thông tin đến làng xã, thôn bản, tận hộ gia đình… phục vụ cho việc xây dựng định hướng phát triển thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Theo số liệu thu được từ cuộc điều tra thống kê điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010, Việt Nam đang có 15.483.292 thuê bao điện thoại cố định; 99,7% số xã được điều tra có điện thoại di động; số thuê bao Internet băng rộng đạt 3.298.976 thuê bao và 87,2% số xã được điều tra có thuê bao Internet băng thông rộng; 94,9% số xã được điều tra có điểm truy nhập viễn thông công cộng.

Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định bình quân cả nước là 41,7% (Tây Ninh 36%), tỷ lệ hộ gia đình có máy tính cá nhân là 12,6% (Tây Ninh 7%), tỷ lệ hộ gia đình có nối mạng internet là 8,2% (Tây Ninh 5%), tỷ lệ hộ gia đình có máy thu thanh là 10,7% (Tây Ninh 10%), tỷ lệ hộ gia đình có máy thu hình là 90,4% (Tây Ninh 93%), tỷ lệ người trong hộ gia đình sử dụng điện thoại di động là 37,5% (Tây Ninh 41%), tỷ lệ người trong hộ gia đình sử dụng internet là 14,6% (Tây Ninh 14%). Mật độ điện thoại cố định (thuê bao/100 dân) bình quân cả nước là 19,2 (Tây Ninh 14,6), tỷ lệ xã có thuê bao internet băng thông rộng (xDSL, CATV, FTTH) là 87,2% (Tây Ninh 100%), tỷ lệ xã có truyền dẫn cáp quang là 95,9% (Tây Ninh 100%), tỷ lệ xã có truyền dẫn cáp đồng là 89,7% (Tây Ninh 100%).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên ngành TT-TT tiến hành một cuộc điều tra thống kê quy mô lớn toàn quốc. Số liệu kết qủa điều tra thống kê đã góp phần thiết thực, kịp thời giúp Bộ có thêm những tư liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án, đề án lớn của ngành TT-TT sẽ được triển khai trong giai đoạn 2011 – 2015. Đây cũng là số liệu quan trọng để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển TT-TT ở địa phương.

Nhân dịp này, Bộ TT-TT tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 264 cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc góp phần trong cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010.

Tại Tây Ninh, thừa uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Giám đốc Sở TT-TT Phan Thành Thắm trao Bằng khen của Bộ TT-TT cho 4 cá nhân.

Hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh

Đ. Hoàng Thái

 

 


Liên kết hữu ích