Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 15.161 hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ

Cập nhật ngày: 13/05/2011 - 12:05

(BTNO) – Theo Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Sở GD- ĐT, năm học 2011 – 2012 này, có 15.161 hồ sơ của các thí sinh tỉnh Tây Ninh đăng ký dự thi vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, tăng 620 hồ sơ.

Trong đó số trường có số lượng hồ sơ tăng cao nhất là Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM 2.276 hồ sơ (tăng 1.200 hồ sơ), kế đến là Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM 1.615 hồ sơ (tăng 224).

Có 2.276 hồ sơ đăng ký dự thi Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Ở hệ cao đẳng, cao nhất là Trường CĐ Tài nguyên Môi trường 354 hồ sơ (tăng 212), Trường CĐ Tài chính Hải quan với 755 hồ sơ (tăng 201), Trường CĐ Công thương TP. HCM 472 hồ sơ (tăng 163).

Số trường có có số lượng hồ sơ giảm đáng kể là Trường ĐH tài chính Marketing 606 hồ sơ (giảm 434), Trường ĐH Kinh tế TP. HCM 353 hồ sơ (giảm 104), Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM 231 hồ sơ (giảm 145), Trường ĐH Sài Gòn 586 (giảm 397), Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm 241 hồ sơ (giảm 115)…

Tổng số hồ sơ đăng ký dư thi chia theo khối: Khối A là 8.457 hồ sơ/15.161 hồ sơ; khối B 2.481 hồ sơ/15.161 hồ sơ; khối C 703 hồ sơ/15.161 hồ sơ, khối D 3.057 hồ sơ/15.161 hồ sơ. Các khối khác (T, M, N, H, E, K, S) 462 hồ sơ.

HY UYÊN