Tây Ninh 2009: Dự báo tăng trưởng GDP đạt 10,6%

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 05:58

Dự báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009, UBND tỉnh cho biết, kinh tế tỉnh nhà thể hiện sự phục hồi rõ nét: tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 3 tháng đầu năm tăng 6,7%; 6 tháng tăng 8%; 9 tháng tăng 10% và năm 2009 ước tăng 10,6%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 1.347 USD, tăng 14,4% so với năm trước. Cơ cấu các ngành trong GDP như sau: nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 28,8%; công nghiệp-xây dựng chiếm 26,8% và dịch vụ chiếm 44,4%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đánh giá: Kinh tế có tăng trưởng nhưng chuyển dịch cơ cấu chậm, tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP còn thấp.

Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất của ngành này tăng 5,6% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,5% so cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất của KCN Trảng Bàng tăng 21,5%, ngành dệt may đạt mức tăng trưởng cao (trên 50%). Giá trị các ngành dịch vụ tăng 10,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 15,5%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt 653,6 triệu USD, bằng 109% kế hoạch năm, so với năm 2008 chỉ tăng gần 2%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 320 triệu USD (100% kế hoạch năm)… Trong năm, UBND tỉnh bắt đầu tiến hành việc mở rộng hợp tác phát triển KT-XH với các tỉnh Long An, Đồng Nai, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, đồng thời ký thoả thuận mở 2 cặp cửa khẩu phụ giữa Tây Ninh và tỉnh Pray Veng-Vương quốc Campuchia.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng trên không cao so với các năm trước và còn nhiều mặt hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP còn thấp. Trong 22 chỉ tiêu chính, có 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là giá trị sản xuất nông nghiệp và giá trị sản xuất dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu chỉ xấp xỉ năm trước. Công tác cân đối ngân sách gặp không ít khó khăn, không đủ nguồn bố trí để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao ở cấp sở, ngành tỉnh. Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách hoàn thành kế hoạch vốn nhưng chưa hoàn thành danh mục dự án đề ra. Về văn hoá xã hội, công tác phổ cập giáo dục bậc trung học còn nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm so với yêu cầu đặt ra. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, đất ở nông thôn, ký hợp đồng thuê đất và khắc phục ô nhiễm môi trường còn chậm. Tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, vượt độ sâu cho phép còn xảy ra ở nhiều nơi. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn cao. Án dân sự có hiệu lực thi hành còn tồn đọng nhiều…

HOÀNG ANH