Tây Ninh - 2010: Tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn năm 2009

Cập nhật ngày: 01/01/2010 - 10:32

Năm 2009, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010. Do đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ bản và ngân sách Nhà nước năm 2009 được giao từ cuối năm 2008 để các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

2009: khó khăn nhưng vẫn phát triển ổn định

Năm 2010 Nhà máy Xi măng Fico Tây Ninh tiếp tục phát triển.

Bước sang năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. Nhận thức được tình hình khó khăn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp để kịp thời xử lý những vướng mắc, cùng chia sẻ khó khăn trong hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Kết quả, năm 2009 nền kinh tế trong tỉnh vẫn phát triển ổn định, tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh tăng 10,7% so với cùng kỳ, trong 22 chỉ tiêu có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể là lĩnh vực sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp, giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng 5,7% so với năm trước, diện tích cây mía dần phục hồi, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản phát triển khá, dịch bệnh được ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp năm 2009 có giá trị sản xuất tăng đến 16,5%- cao hơn kế hoạch năm 2009 đến 4%. Trong mấy năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp thường không đạt kế hoạch, nhưng năm 2009 thì lại tăng trưởng cao hơn kế hoạch dù có bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, do có sự đóng góp đáng kể của Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh, đồng thời Khu Công nghiêp Trảng Bàng duy trì sản xuất ổn định. Về lĩnh vực thương mại- dịch vụ, tuy tốc độ tăng trưởng có giảm sút hơn những năm trước đây, nhưng trong tình hình khó khăn do khủng hoảng tài chính thế giới mà Tây Ninh vẫn tăng trưởng được 10,7% so với năm trước là cả một sự nỗ lực. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ cũng tăng trưởng đến 15,5%; vận chuyển tăng 19,7%; lượng khách đến mua sắm ở Khu KTCK Mộc Bài tăng đến 14%...

Song song những nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, năm 2009 Tây Ninh còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của các khu công nghiệp và hoạt động hợp tác toàn diện với các tỉnh bạn, các tập đoàn kinh tế có tiềm năng lớn. Cụ thể như Khu Công nghiệp Bourbon- An Hoà đạt tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đến 96% và đã có dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với vốn đăng ký là 8 triệu USD. Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời đã được phê duyệt phương án tổng thể và chi tiết về bồi thường, đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hơn 520 hộ dân. Trong năm 2009, Tây Ninh cũng đã ký kết hợp tác toàn diện với các tỉnh Đồng Nai, Long An và với các tập đoàn kinh tế lớn là Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Kết thúc năm 2009, UBND tỉnh đánh giá dù có bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nhưng kinh tế Tây Ninh vẫn duy trì phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên song song với thành tựu đó thì cũng còn một số vấn đề tồn tại đáng quan tâm như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, giá trị sản xuất nông nghiệp và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng thấp hơn kế hoạch và thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

2010: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn

Năm 2009 KCN Trảng Bàng sản xuất ổn định.

Năm 2010 là năm cuối cùng, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 của Tây Ninh, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực cao hơn nữa để tận dụng những cơ hội, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Theo dự báo, năm 2010 kinh tế thế giới có phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, có khả năng ảnh hưởng đến nước ta nói chung và Tây Ninh nói riêng. Hơn nữa, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong tỉnh chưa cao, kết cấu hạ tầng- nhất là hạ tầng giao thông để phục vụ các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ chuyên môn giỏi trong tỉnh còn rất thiếu… Tuy nhiên, song song đó Tây Ninh cũng có nhiều thuận lợi vì các giải pháp, chính sách ngăn chặn suy giảm kinh tế của Trung ương tiếp tục tác động tích cực; chính sách kích thích khôi phục đà tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát của Trung ương sẽ góp phần giải quyết tốt hơn các vấn đề khó khăn kinh tế. Ngoài ra, các dự án đầu tư vào Tây Ninh từ những năm trước, trong năm 2010 sẽ phát huy hiệu quả và sự ký kết hợp tác toàn diện với các tập đoàn kinh tế lớn, các tỉnh bạn cũng sẽ phát triển.

 Từ đó lãnh đạo tỉnh quyết tâm đề ra mục tiêu: Năm 2010 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế không thấp hơn năm 2009, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của cả nền kinh tế trong tỉnh. Cụ thể là năm 2010 Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong toàn tỉnh (GDP) tối thiểu là 11% trở lên so với năm 2009. Trong đó giá trị sản xuất của ngành nông- lâm- ngư nghiệp phấn đấu tăng 6%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp phấn đấu tăng 16%; giá trị các ngành dịch vụ phấn đấu tăng 11,5%. Để đạt được những chỉ tiêu này, lãnh đạo tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: Mở rộng hợp tác, liên kết, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nâng cao tăng trưởng và hiệu quả sản xuất các ngành; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Năm 2010 là năm cuối nhiệm kỳ 5 năm 2006-2010, cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; đồng thời cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn. Với quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành cùng các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, tin rằng năm 2010 kinh tế Tây Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

SƠN TRẦN