BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Bổ sung thêm 7 xã thí điểm phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 26/05/2011 - 11:27

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại Hội nghị

(BTNO) - Quyết định này đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ ký thông qua hôm 26.5, nâng số xã thí điểm phấn đấu xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2015 lên 25 xã.

7 xã mới bổ sung này gồm: Ninh Thạnh (Thị xã), Thạnh Đông (Tân Châu), Chà Là (huyện DMC), Thanh Điền (Châu Thành), Long Thành Bắc (Hoà Thành), Bàu Đồn (Gò Dầu) và An Tịnh (Trảng Bàng).

Trước đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, ngày 13.4.2011, UBND tỉnh đã thống nhất việc chọn 18 xã ở 9 huyện, thị trên toàn tỉnh làm điểm xây dựng đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 gồm: Thạnh Tân, Bình Minh (Thị xã); Thạnh Bình, Trà Vong (Tân Biên); Tân Hưng, Tân Hoà (Tân Châu); Bến Củi, Phước Ninh (DMC); An Bình, Thái Bình (Châu Thành); Long Thành Trung, Trường Hoà (Hoà Thành); Phước Trạch, Phước Đông (Gò Dầu); Tiên Thuận, Long Khánh (Bến Cầu); An Hoà, Lộc Hưng (Trảng Bàng).

Tại hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì hôm 26.5, báo cáo của Sở NN&PTNT – Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, tổng nguồn vốn được phân khai theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011 gần 13 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển là 2,4 tỷ đồng (chưa phân khai); vốn sự nghiệp đã phân khai là 10,516 tỷ đồng. Nguồn vốn phân khai sẽ được chi cho việc đào tạo tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã; hỗ trợ cho các xã lập quy hoạch; vốn phát triển sản xuất của các xã…

Lãnh đạo huyện Bến Cầu phát biểu tại Hội nghị.

Sở NN&PTNT nhấn mạnh, vấn đề khó khăn hiện nay là Ban Chỉ đạo Trung ương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh về nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 nên Sở lúng túng trong việc tham mưu tổ chức thực hiện; Chưa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia thực hiện ở cấp tỉnh, huyện và xã nên các ngành, các cấp chưa nắm rõ được các bước và công việc phải làm…

Tại hội nghị, các huyện, thị và sở ngành liên quan cũng có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về kinh phí, việc hỗ trợ các xã lập quy hoạch tổng thể và việc cần phải xác định các mốc phân kỳ để các huyện triển khai thực hiện cho kịp tiến độ vì quỹ thời gian không còn nhiều…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ yêu cầu các sở, ngành, ban chỉ đạo các huyện thị phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đẩy nhanh việc thực hiện các bước để giải ngân giai đoạn đầu ngay trong năm 2011. Bà nhấn mạnh, cần phải tính toàn hợp lý, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý rằng, sau cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp, chắc chắn sẽ có sự thay đổi thành phần nhân sự trong ban chỉ đạo huyện và ban quản lý xã, do đó lãnh đạo các huyện, thị cần phải tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những phát biểu đóng góp về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh và yêu cầu cơ quan thường trực là Sở NN&PTNT sửa chữa, bổ sung cho phù hợp. Các sở, ngành có liên quan phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội.

Đ. Hoàng Thái