BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - 16:47

BTNO - Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chuẩn bị những khâu cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Tây Ninh tổ chức 1 Hội đồng thi gồm 19 điểm thi chính thức và 9 điểm thi dự phòng đặt tại các trường THPT, THCS thuộc khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.526 thí sinh, trong đó có 10.114 thí sinh đang học. Trong tổng số thí sinh nêu trên, hệ giáo dục phổ thông có 9.319 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 795 thí sinh. Kỳ thi năm nay có 412 thí sinh tự do; thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có 34 thí sinh; thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự xét đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non có  378 thí sinh.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, chấm thi là 1.892 người, trong đó coi thi 1.682 người, chấm thi 210 người. Ngoài số cán bộ, giáo viên, còn có các đội trật tự, trực điện, trực cấp cứu của các ngành công an, y tế, điện lực được điều động theo chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo thi.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho kỳ thi, gồm quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Tây Ninh; chỉ thị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ thi. Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập cho học sinh, cho học sinh đăng ký môn thi, định hướng chọn tổ hợp môn, nhóm ngành đào tạo; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT; phối hợp với báo, đài địa phương thông tin những điểm mới, nội dung có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Báo chí địa phương thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh nắm vững những nội dung cần thiết liên quan đến đối tượng, điều kiện dự thi, các chính sách ưu tiên, khuyến khích trong xét tốt nghiệp THPT; hướng dẫn cách lập hồ sơ và đăng ký dự thi; cách xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Tây Ninh hỗ trợ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tài liệu hướng dẫn và phần mềm do Bộ GD&ĐT cung cấp nhằm tránh nghẽn mạng do server công bố điểm của Bộ GD&ĐT quá tải. Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi vào ngày 17, 18 và 19.6.2024. Sau đó, Ban Chỉ đạo họp lần 2 vào ngày 21.6.2024 để rút kinh nghiệm và chỉ đạo khắc phục những hạn chế.

Đến thời điểm này, Tây Ninh hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỳ  thi, đặc biệt công tác bảo đảm an toàn, bảo mật khu vực in sao đề thi như: thành lập Ban In sao đề thi có 22 thành viên, uỷ viên là giáo viên các bộ môn của kỳ thi được cách ly tuyệt đối từ khi làm nhiệm vụ. Khu vực in sao được bố trí 3 vòng độc lập, có lực lượng Công an bảo vệ, có nhân viên y tế, phục vụ; được lắp đặt máy phá sóng; khu vực làm việc và nơi nghỉ được bố trí riêng, bảo đảm đủ các điều kiện làm việc, sinh hoạt.

Học sinh lớp 12 – đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Chuẩn bị công tác thanh tra thi

Ban Chỉ đạo thi đã ban hành quyết định thanh tra công tác chuẩn bị thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và quyết định thanh tra công tác công tác coi thi. Tổ chức tập huấn thanh tra công tác chuẩn bị thi kỳ thi vào ngày 13.6, tập huấn thanh tra công tác công tác coi thi vào ngày 20.6. Ngày 17 – 18.6, đoàn thanh tra uỷ quyền của Bộ GD&ĐT (Trường đại học Trà Vinh) đến khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Tây Ninh vào ngày 3.6 để chỉ đạo các ngành Tài chính, Y tế, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, thanh tra, công an, quân sự và các địa phương phối hợp trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, kinh phí phục tốt cho kỳ thi.

Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi có kịch bản, phương án thích hợp bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Có phương án phù hợp tổ chức việc ăn, ở, đi lại cho thí sinh trong các ngày thi, không để xảy ra bất kỳ trường hợp nào không dự thi vì hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em diện chính sách, con dân tộc ít người, hộ nghèo, vùng khó khăn. 

Việt Đông