Tây Ninh: Chuyển mục đích sử dụng hơn 83 ha đất để thực hiện 26 dự án

Cập nhật ngày: 23/05/2022 - 23:03

BTNO - HĐND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng 83,32 ha đất (gồm 77,32 ha đất trồng lúa, 01 ha đất rừng phòng hộ và 5 ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện 26 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2022.

Đình Liệu