BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh có 9 KCN nằm trong quy hoạch KCN Việt Nam

Cập nhật ngày: 29/07/2013 - 05:48
HTML clipboard

(BTNO)- Báo của các ngành chức năng Tây Ninh cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp (KCN) nằm trong quy hoạch KCN Việt Nam, với tổng diện tích đất tự nhiên 4.492 ha, trong đó đã có 5 KCN được cấp giấy phép thành lập. Tổng diện tích đất tự nhiên của 5 KCN này 3.384 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 2.162 ha, và diện tích đất đã cho thuê là 398 ha.

Đến nay có 180 dự án được cấp phép đầu tư vào các KCN còn hiệu lực, trong đó gồm 135 dự án đầu tư nước ngoài, 45 dự án đầu tư trong nước; với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.211 triệu USD và 4.368 tỷ đồng.

Khu Chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, KCN Trảng Bàng có quy mô 189,57 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 132,97 ha, đất đã cho thuê là 118,118 ha. Đến nay có 79 dự án trong KCN Trảng Bàng được cấp phép, với tổng vốn đăng ký là 201,36 triệu USD và 1.754,95 tỷ đồng. Khu Chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, với diện tích đất tự nhiên 202,67 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 132,41 ha, diện đất đã cho thuê là 105,813 ha. Hiện khu chế xuất có 75 dự án được cấp phép, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 269,3 triệu USD và 1.350,3 tỷ đồng. KCN Bourbon An Hòa có quy mô 760 ha, trong đó đất công nghiệp có thể cho thuê 448 ha, đã cho thuê 24,32 ha, hiện có 15 dự án đã được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký là 38,69 triệu USD và 577 tỷ đồng. KCN Phước Đông-Bời Lời có diện tích đất tự nhiên 2.190 ha, trong đó đất công nghiệp có thể cho thuê là 1.417 ha, đất đã cho thuê 127,662 ha, đã có 8 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư là 604 triệu USD và 616 tỷ đồng. KCN Chà Là có diện tích đất tự nhiên 42,19 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê 32,28 ha, đất cho thuê 22,24 ha, hiện có 3 dự án đầu tư được cấp phép với tổng vốn là 98 triệu USD và 70 tỷ đồng.

Ngoài 5 KCN đã được cấp phép thành lập, trên địa bàn tỉnh còn 4 KCN chưa có quyết định thành lập của UBND tỉnh, gồm các KCN: Gia Bình, Bàu Hai Năm, Hiệp Thạnh, Thanh Điền. Cụ thể, KCN Hiệp Thạnh quy hoạch 250 ha, giữ nguyên vùng quy hoạch; KCN Thanh Điền quy hoạch 300 ha, điều chỉnh còn 166 ha. Hiện lãnh đạo tỉnh đang đề nghị Trung ương xóa quy hoạch KCN Gia Bình và KCN Bàu Hai Năm.

D.H