Tây Ninh: Cổ phần hoá các doanh nghiệp, thu hồi trên 429 tỷ đồng vốn nhà nước

Cập nhật ngày: 08/04/2016 - 06:50

Mới đây, ngày 7.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì buổi họp tổng kết công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015; bàn biện pháp tiếp tục bán cổ phần của các doanh nghiệp năm 2016.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đước- quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, theo kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Tây Ninh có 5 doanh nghiệp phải cổ phần hóa. Trong đó có 2 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cấp thoát nước Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh; còn lại 3 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn là Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh.

Kết quả đến nay, Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh đã bán hết 100% cổ phần (nhà nước không còn nắm giữ vốn), thu hồi vốn về cho nhà nước gần 32,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh bán được 83% cổ phần (nhà nước còn nắm giữ 17% cổ phần), thu về cho nhà nước trên 248 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh bán được 48% cổ phần, thu về trên 50 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh bán 35% cổ phần, thu về trên 80,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh bán được 34% cổ phần, thu về trên 17,6 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Theo ông Đước, sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp đều đã đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả hơn. Ngoài những người nghỉ hưu theo chế độ, số lao động còn lại được chuyển sang công ty cổ phần để an tâm tiếp tục làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị các ngành liên quan phối hợp các doanh nghiệp được cổ phần hóa tiếp tục kiện toàn, củng cố cán bộ quản lý; cử người có đủ năng lực, uy tín đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; kiện toàn Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phân loại, đưa ra tiêu chí cổ phần hóa để tiếp tục bán cổ phần đối với những doanh nghiệp cần thoái vốn trong thời gian tới, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lê Đức Hoảnh