Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên
Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên
Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên
Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên
Tây Ninh có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Bài, ảnh: Minh Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm