Tây Ninh: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh năm 2019

Cập nhật ngày: 27/02/2020 - 09:08

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 331 về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Kết quả xếp hạng, ở cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng 1 với 141 điểm, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xếp hạng 2 với 140,5 điểm. Sở Ngoại vụ có số điểm thấp nhấp 121.5 điểm, xếp hạng thứ 13.

Ở cấp huyện, UBND Gò Dầu xếp hạng 1 với 131.63 điểm, UBND Tân Châu xếp hạng 2 với 126,1 điểm; UBND thị xã Trảng Bàng có số điểm thấp nhất 101,73 điểm, xếp hạng 9.

Xếp hạng nhất ở cấp xã bao gồm: UBND phường 3 (thành phố Tây Ninh) 34,79 điểm, UBND xã Tân Lập (Tân Biên) 32,6 điểm, UBND xã Thạnh Đông (Tân Châu) 36,1 điểm, UBND xã Phước Thạnh (Gò Dầu) 36 điểm, UBND xã Phước Lưu (Trảng Bàng) 33,31 điểm, UBND thị trấn Châu Thành (Châu Thành) 36,98 điểm, UBND xã Trường Đông (Hòa Thành) 34 điểm, UBND xã Lợi Thuận (Bến Cầu) 30,02 điểm, UBND xã Bến Củi (Dương Minh Châu) 37,3 điểm.

Năm 2019, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện cho cả 3 cấp (sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã) và đánh giá trên 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử (với 3 hạng mục: Cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực CNTT, môi trường chính sách) và Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả chính quyền điện tử đạt được (với 4 hạng mục: Mức độ hiện diện, mức độ tương tác, mức độ giao dịch, mức độ chuyển đổi).

Sau khi thực hiện rà soát điểm số tự đánh giá của các đơn vị và đối chiếu số liệu kiểm tra thực tế theo từng hạng mục, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, năm 2019, được sự quan tâm của thủ trưởng các đơn vị và quyết tâm ứng dụng hiệu quả CNTT vào quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cơ bản đã thực hiện tốt các hạng mục đối với các tiêu chí được đề ra theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

L.A