BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh đã hoàn thành 117% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo năm 2010

Cập nhật ngày: 05/12/2010 - 11:02

(BTNO)- Tính đến ngày 30.11.2010, toàn tỉnh đã vận động hiến được 7.573 đơn vị máu (ĐVM), đạt 117,14% chỉ tiêu cả năm.

Trong tháng 11 có 5 huyện vận động được 809 người tình nguyện hiến máu và đã hiến 809 ĐVM. Cụ thể là: huyện Gò Dầu vận động được 216 người hiến 216 ĐVM loại 350ml, nâng số người đã hiến lên 824 người, đạt 138,72%; huyện Trảng Bàng vận động được 178 người hiến, nâng số người đã hiến lên 784 người, đạt 129,59%; huyện Tân Châu vận động được 122 người hiến, nâng số người đã hiến lên 745 người, đạt 132,8%; huyện Bến Cầu vận động được 183 người hiến, nâng số người đã hiến lên 597 người, đạt 115,47%; huyện Tân Biên vận động được 109 người hiến, nâng số người đã hiến lên 524 người, đạt 97,22%. Huyện Hoà Thành có thêm 1 người tự nguyện hiến máu, nâng số người đã hiến trong năm lên 956 người, đạt 160,94% chỉ tiêu và là huyện đang dẫn đầu khối huyện/thị trong tỉnh.

Võ Cường