Tây Ninh đã vận động hiến được 5.890 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 05/10/2010 - 12:06

(BTNO) - Tính đến ngày 30.9.2010, Tây Ninh đã vận động hiến được 5.890 đơn vị máu (ĐVM), đạt 91,11% kế hoạch năm.

Hiến máu tình nguyện tại trường Trung học Y tế Tây Ninh

Trong tháng có 3 đơn vị vận động người tình nguyện hiến được 444 ĐVM là: Thị xã Tây Ninh vận động hiến được 81 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 643 ĐVM, đạt 112,41% kế hoạch năm; Tân Châu vận động hiến được 229 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 623 ĐVM, đạt 111,05% kế hoạch năm; Tân Biên vận động hiến được 134 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 415 ĐVM, đạt 76,99% kế hoạch năm.

Hiện vẫn còn 2 đơn vị chưa vận động được người tình nguyện tham gia hiến máu là Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh.

Võ Cường