Xã hội   Giáo dục

Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 

Cập nhật ngày: 24/03/2017 - 14:21

BTNO - Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 734/QĐ-BGDĐT về công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 tính đến thời điểm tháng 12 năm 2016.

Thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu là 2 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Thành phố Tây Ninh với 10/10 đơn vị phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2016, đạt tỷ lệ 100%; huyện Dương Minh Châu với 10/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2016, đạt tỷ lệ 90,9%, 1/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt tỷ lệ 9,1%.

Ngoài ra, các huyện khác có xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 với tỷ lệ khá cao, đó là: Hòa Thành 6/8 xã, Gò Dầu 5/9 xã, Trảng Bàng 5/11 xã, Châu Thành 5/15 xã.

Tấn Huy