BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh đầu tư trên 1.000 hạng mục công trình nông thôn mới

Cập nhật ngày: 16/06/2013 - 05:43
HTML clipboard

(BTNO)- Theo UBND tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng mới trên 1.066 hạng mục công trình chủ yếu, với kinh phí đầu tư khoảng 952,7 tỷ đồng.

285 công trình giao thông nông thôn (GTNT), trong đó phong trào làm đường GTNT nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu để mở rộng mặt đường và góp công lao động. Có 49 công trình thủy lợi được đầu tư với tổng kinh phí 41,3 tỷ đồng, trong đó có 1 đê bao chắn lũ.

Nhiều xã đã đạt tiêu chí thuỷ lợi

Hệ thống điện nông thôn được đầu tư sửa chữa, đưa vào vận hành nhiều công trình đường dây trung thế, đường dây hạ thế với tổng kinh phí đầu tư 29,641 tỷ đồng, riêng tại 17 xã điểm là 25,39 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 500 tỷ đồng thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; hỗ trợ đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đã có 40 công trình trạm y tế xã được xây dựng mới với tổng kinh phí đầu tư gần 65 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, 2 huyện Gò Dầu và Tân Biên đã hoàn chỉnh cơ sở vật chất y tế cho tất cả các xã trên địa bàn huyện.

Nhiều công trình chợ nông thôn, nhà ở dân cư, công trình bảo vệ môi trường khu dân cư với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Các xã điểm đã thực hiện 139 công trình giao thông nông thôn. Về môi trường, hiện các cấp, các ngành đang tập trung triển khai các chương trình, dự án trong đó lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân nông thôn. Đến nay có 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đi vào hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung, bảo đảm quy định về môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 50% chất thải rắn ở đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý. Hiện có xã điểm Phước Trạch (Gò Dầu) đạt tiêu chí về môi trường.

HOÀNG THI