Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tây Ninh: Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh 

Cập nhật ngày: 05/01/2022 - 15:43

BTNO - Thời gian qua, Hội nông dân Tây Ninh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Từ nguồn vốn vay ưu đãi mà hội viên nông dân có vốn để sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các ngành chức năng tìm hiểu, giới thiệu nhiều loại cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong tình hình mới kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó dấu ấn mạnh mẽ nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng NTM bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT trên cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân,... giúp nông dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Những hoạt động thiết thực trên đã giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn đổi mới cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

Từ phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; họ là những cá nhân tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo vươn lên làm giàu cho gia đình và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Năm 2021, Tây Ninh có hơn 50.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có gần 400 hội viên nông dân thoát nghèo bền vững.

Nhiều hội viên nông dân là gương sản xuất kinh doanh giỏi.

Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hơn 3.000 hộ được vay vốn với 186 dự án đang thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho 50.242 hộ vay với tổng dư nợ trên 1.329 tỷ đồng; phối hợp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 28.254 hộ vay với tổng dư nợ hơn 2.294 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Liên Việt cho vay trên 191 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Chũ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo đúng lộ trình.

Vũ Nguyệt


Liên kết hữu ích