Pháp luật   Tin tức

Tây Ninh: Điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố 

Cập nhật ngày: 10/06/2019 - 19:47

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh sửa đổi Khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19.1.2012 của UBND tỉnh.

Cụ thể: mức phụ cấp hằng tháng cho Trưởng ban BVDP là 1.500.000 đồng/người/tháng; Phó trưởng Ban BVDP là 1.400.000 đồng/người/tháng; Ủy viên Ban BVDP kiêm Tổ trưởng Tổ BVDP là 1.200.000 đồng/người/tháng; Tổ phó Tổ BVDP là 1.100.000 đồng/người/tháng; Tổ viên Tổ BVDP là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trong trường hợp bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì chỉ được hưởng phụ cấp hằng tháng của chức danh cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15.6.2019, thay thế cho Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 7.11.2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh- được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012 của UBND tỉnh.

Mạnh Nhân