Tây Ninh: Dự kiến chi hơn 16 tỷ đồng đào tạo nhân lực cho ngành Y tế

Cập nhật ngày: 06/05/2012 - 02:00

(BTNO) – Vào ngày 9.5 tới đây, UBND tỉnh sẽ xem xét dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2012 – 2015 với kinh phí dự kiến hơn 16,2 tỷ đồng.

Mục tiêu của Kế hoạch này là đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế.

Phấn đấu 100% các xã có bác sĩ công tác thường xuyên, ổn định, lâu dài

Theo đó, từ nay đến năm 2015 sẽ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý Nhà nước cho 53 cán bộ; đào tạo Bác sĩ đa khoa chính quy (theo địa chỉ và cử tuyển) 120 người, Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt chính quy (theo địa chỉ) 14 người, Bác sĩ Y học dự phòng và Y học cổ truyền chính quyền (theo địa chỉ và cử tuyển) 40 người, Dược sĩ và Cử nhân Điều dưỡng chính quy (theo địa chỉ và cử tuyển) 40 người, Cử nhân Y tế công cộng và kỹ thuật chuyên ngành y tế khác 28 người. Đào tạo liên thông 220 Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm, Dược sĩ đại học hệ 4 năm, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân hộ sinh, cử nhân kỹ thuật y học. Đào tạo, bồi dưỡng 120 Bác sĩ chuyên khoa I, 40 Bác sĩ chuyên khoa II, 8 Thạc sĩ và 2 Tiến sĩ.

Dự thảo Kế hoạch cũng nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2015 đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX là 7 bác sĩ, dược sĩ/ 10.000 dân; 100% các xã có bác sĩ công tác thường xuyên, ổn định, lâu dài; 95% trưởng phòng điều dưỡng các bệnh viện, điều dưỡng trưởng khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 30% điều dưỡng trưởng khoa các Trung tâm Y tế huyện có trình độ cử nhân điều dưỡng, mỗi huyện có ít nhất 2- 3 dược sĩ đại học. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng. Chú trọng hình thức đào tạo theo kíp thực hiện các kỹ thuật chuyên môn…

HY UYÊN