BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Gần 7.000 trẻ em có nguy cơ sống lang thang

Cập nhật ngày: 01/04/2011 - 11:14

Cuối năm 2010, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của 9 huyện, thị tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng trẻ em sống lang thang và có nguy cơ sống lang thang.

Kết quả điều tra cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện không có đối tượng trẻ em sống lang thang, tuy nhiên lại có gần 7.000 trẻ em có nguy cơ sống lang thang.

Đối tượng được xếp vào diện có nguy cơ sống lang thang bao gồm: trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em phải lao động sớm (dưới 16 tuổi), trẻ em là con nhà nghèo theo chuẩn địa phương và Trung ương. Riêng nhóm trẻ thuộc hộ nghèo theo chuẩn Trung ương được xếp vào nhóm có nguy cơ sống lang thang cao nhất. Tân Châu, Châu Thành là hai huyện có số đối tượng này cao nhất.

Trẻ em luôn cần được tạo cơ hội học tập và vui chơi.

Việc khảo sát, điều tra về tình trạng trẻ em lang thang và có nguy cơ lang thang nằm trong khuôn khổ Chương trình ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 -2010. Chương trình này được cụ thể hoá bằng Quyết định số 19/ 2004/ QĐ – TTg ngày 12.2.2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của xã hội về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề ra các giải pháp để các địa phương trong cả nước thực hiện.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã giao các cơ quan có liên quan, các tổ chức xã hội thực hiện 3 đề án để bảo vệ và chăm sóc trẻ em: truyền thông, vận động và nâng cao năng lực quản lý; ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang; ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục.

Đ.V.T