Tây Ninh: Hiến máu nhân đạo đạt 113,5% chỉ tiêu cả năm

Cập nhật ngày: 07/11/2011 - 11:01

(BTNO)- Trong tháng 10.2011 Tây Ninh vận động được 6 đơn vị hiến được 578 đơn vị máu (ĐVM), trong đó 576 ĐVM loại 350ml, 2 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu hiến từ đầu năm đến nay lên 7.526 ĐVM, đạt 113,51% chỉ tiêu của cả năm.

Tham gia hiến máu tình nguyện

Các đơn vị tham gia hiến máu trong tháng 10 gồm: Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh vận động được 55 người hiến 55 ĐVM loại 350ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 169 ĐVM, đạt 169% chỉ tiêu; Thị xã Tây Ninh vận động được 32 người hiến 32 ĐVM, nâng số máu đã hiến lên 845 ĐVM, đạt 134,13% chỉ tiêu cả năm; Công ty CP Cao su Tây Ninh vận động được 195 người hiến 193 ĐVM loại 350ml, 2 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 195 ĐVM, đạt 130,0% chỉ tiêu cả năm; huyện Dương Minh Châu vận động được 157 người hiến 157 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 702 ĐVM, đạt 116,03% chỉ tiêu cả năm; Trường Trung cấp nghề Tây Ninh vận động được 41 người hiến 41 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 72 ĐVM, đạt 72% chỉ tiêu và huyện Châu Thành vận động được 66 người hiến 66 ĐVM, nâng số máu đã hiến lên 447 ĐVM, đạt 69,63% chỉ tiêu cả năm.

Võ Cường