BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh hoàn thành các chỉ tiêu dân số trong điều kiện khó khăn

Cập nhật ngày: 12/02/2015 - 02:36

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh cho biết: năm qua, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh triển khai với nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, trong đó, khó khăn nhất là vấn đề kinh phí.

Năm 2014, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giảm 34,03% so năm 2013, nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho chương trình còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu các hoạt động; cụ thể kinh phí đầu tư cho công tác truyền thông cấp huyện và xã rất thấp, phải điều tiết kinh phí lồng ghép từ các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đang được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

ThS.Phan Thị Ngọc Liên – PGĐ Sở Y tế Tây Ninh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” của Bộ Y tế tặng cá nhân nhiều năm tham gia công tác DS- KHHGĐ.

Vượt qua khó khăn, tranh thủ những yếu tố thuận lợi, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp cùng ngành Y tế Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm 2014 đạt nhiều kết quả khả quan: Tỷ suất sinh đạt 15,20 phần nghìn, giảm 0,1 phần nghìn so năm 2013; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên đạt 6,78%, (vượt chỉ tiêu kế hoạch dưới 7%); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,85% (đạt vượt so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2014 là dưới 1%);

Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh là 6.375/21.450 bà mẹ mang thai trong năm, đạt 29,72% (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 là 10%); số trẻ sơ sinh được sàng lọc 5.087/16.829, đạt 30,23% tổng số trẻ sinh ra (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 là 25%); tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 52.509/39.540, đạt 132,80% chỉ tiêu kế hoạch năm, góp phần đưa tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại ở mức 78,2%.

BCĐ công tác DS-KHHGĐ cũng nêu ra một số khó khăn, thách thức đối với công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới, đó là: Các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân”, “Sàng lọc trước sinh, sơ sinh”, “Tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” rất cần hỗ trợ kinh phí để thực hiện lâu dài; tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao, 112 trẻ em nam/100 trẻ em gái, cơ cấu dân số theo tuổi đang chuyển dần sang cơ cấu dân số già; việc chuyển đổi cung cấp phương tiện tránh thai một phần từ miễn phí sang tiếp thị xã hội còn gặp khó khăn, nguồn cung cấp tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai chưa đa dạng và cung cấp đủ, thường xuyên cho người dân; tổ chức bộ máy tuyến huyện và xã chưa ổn định, làm tư tưởng của cán bộ, viên chức không an tâm công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ Phan Thị Ngọc Liên- Phó giám đốc Sở Y tế đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành DS-KHHGĐ các cấp đã đạt được trong năm 2014, dù điều kiện thực hiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi ngân sách đầu tư bị cắt giảm mạnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2015 ngành DS-KHHGĐ các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên những chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đó là tập trung thực hiện duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2014, toàn tỉnh có 9 xã dẫn đầu khối xã ở cấp huyện và 4 huyện đạt loại xuất sắc, 5 huyện đạt loại tốt. Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tây Ninh và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” cho 358 cá nhân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều năm tham gia công tác DS-KHHGĐ. Đồng thời, có 12 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng cục DS-KHHGĐ và 5 tập thể, 15 cá nhân được nhận giấy khen của Sở Y tế Tây Ninh.  

Thanh Hạnh