Tây Ninh: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu năm 2011

Cập nhật ngày: 01/01/2012 - 02:43

(BTNO)- Năm 2011, Tây Ninh đã vận động hiến máu tình nguyện được 8.483 đơn vị máu (ĐVM), đạt 127,95% chỉ tiêu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu năm 2011. Tính riêng trong tháng 12.2011, toàn tỉnh đã vận động hiến được 375 ĐVM.

Hiến máu nhân đạo

Trong tháng, có 8 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: huyện Hoà Thành vận động hiến được 10 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 981 ĐVM, đạt 150,0% chỉ tiêu cả năm; huyện Bến Cầu vận động  hiến được 179 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 678 ĐVM, đạt 117,1% chỉ tiêu cả năm; huyện Châu Thành vận động hiến được 46 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 497 ĐVM, đạt 77,41% chỉ tiêu cả năm; Trường Trung cấp Y tế vận động hiến được 15 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 184 ĐVM, đạt 184,0% chỉ tiêu cả năm; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật vận động hiến được 29 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 109 ĐVM, đạt 109,0% chỉ tiêu cả năm; Trường Cao đẳng Sư phạm vận động hiến được 48 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 93 ĐVM, đạt 93,0% chỉ tiêu cả năm; Trường Trung cấp nghề  vận động hiến được 3 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 75 ĐVM, đạt 75,0% chỉ tiêu cả năm; Đoàn uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng vận động hiến được 45 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 79 ĐVM, đạt 52,67% chỉ tiêu cả năm.

Như vậy, tính đến cuối năm 2011 đã có 13/19 đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu cả năm gồm 7 huyện, thị xã và 6 đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh.

Võ Cường