BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hơn 1.030 tỷ đồng xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2013-2015

Cập nhật ngày: 14/03/2014 - 05:46

Ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên phải) và đại diện Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ trao quà tết cho các hộ dân nghèo ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu chung của kế hoạch là cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống cho người nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, đặc biệt đối với hộ nghèo ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã khó khăn.

Bên cạnh đó, hộ nghèo và người nghèo được tiếp cận trực tiếp các dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực và nhận thức cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo nói riêng và người dân nói chung.

Tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hạn chế gia tăng khoảng cách và chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các vùng miền và các nhóm dân cư nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các xã khó khăn của tỉnh, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Giai đoạn 2013 - 2015, chương trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh sẽ đi vào chiều sâu, thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, chính sách y tế, giáo dục, tăng cường cải thiện các dịch vụ chăm lo sức khoẻ, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu... sẽ giúp người nghèo có kỹ năng lao động, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao kết quả xoá đói, giảm nghèo có tính bền vững.

T.Giang