BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hơn 2.600 ha đất cho 53 công trình, dự án cấp bách năm 2011

Cập nhật ngày: 10/10/2011 - 05:51

(BTNO) – Sở Tài nguyên – Môi trường đang trình UBND tỉnh xem xét về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 căn cứ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả rà soát thực tế.

Cầu Sài Gòn 2, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu. Trong danh mục các dự án, công trình sử dụng đất lúa, đất rừng (thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ), dự án đường từ Nhà máy xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2 sử dụng 2ha đất rừng.  

Theo đó, tổng số dự án, công trình cần thực hiện trong năm 2011 là 53 dự án với diện tích 2.655,41 ha. Trong đó, theo các tiêu chí do Bộ TN-MT quy định, không có dự án nào có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Thủ tướng cho phép triển khai thực hiện trong năm 2011; 10 dự án, diện tích 586,93ha thuộc tiêu chí có giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 01 dự án, diện tích 330,50ha thuộc tiêu chí có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 19 dự án, diện tích 786,29ha thuộc tiêu chí đã được bố trí vốn thực hiện đầu tư trong năm 2011 đối với dự án, công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA; 01 dự án, diện tích 3,23ha thuộc tiêu chí dự án, công trình tạo quỹ đất thực hiện kế hoạch thu ngân sách địa phương năm 2011; 22 dự án, diện tích 948,45ha thuộc tiêu chí dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện ngay trong năm 2011.

Trong 53 dự án, công trình thực hiện trong năm 2011, có 13 dự án sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng với tổng diện tích 986,05 ha. Phân theo thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh (sau khi thông qua Thường trực HĐND tỉnh) là 40 dự án, diện tích 1.669,36ha; thẩm quyền quyết định của Chính phủ (sau khi thông qua Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Bộ TN-MT) là 13 dự án, diện tích 986,05ha.

HY UYÊN