BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hơn 800 ĐVM được hiến trong tháng 1.2011

Cập nhật ngày: 08/02/2011 - 10:56

(BTNO) - Trong tháng 1.2011, toàn tỉnh đã vận động được 808 người hiến 808 đơn vị máu (ĐVM), nâng tổng số máu đã hiến lên 1.246 ĐVM, đạt 17,57% kế hoạch năm 2011.

Hiến máu nhân đạo 

Có 5 đơn vị tham gia hiến máu, gồm: huyện Hoà Thành vận động được 288 người hiến, đạt 44,04% kế hoạch năm; Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 38 người hiến máu, đạt 45% kế hoạch năm; huyện Dương Minh Châu 195 người hiến, đạt 32,23% kế hoạch; huyện Trảng Bàng 137 người hiến, đạt 25,53% kế hoạch; huyện Tân Châu 142 người hiến, đạt 23,01% kế hoạch.

Ngoài ra có 8 người của 3 đơn vị tình nguyện hiến máu: huyện Châu Thành có 5 người hiến 5 ĐVM loại 350ml; Trường Trung cấp nghề Tây Ninh có 2 người hiến 2 ĐVM loại 350ml và 1 người thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh (Công ty Mía đường) hiến 1 ĐVM loại 350ml.

Võ Cường