Xã hội   Giáo dục

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tây Ninh họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Thiết kế: Tường Vi